Fakultas Ilmu Komputer UI

Merge branch 'nabh/diagram-statistik-kasus-fe' into 'pbi-13-diagram-statistik-kasus'

fixing bugs

See merge request !51
4 jobs for pbi-13-diagram-statistik-kasus in 9 minutes and 40 seconds (queued for 1 second)